top of page

Integritetspolicy

Här hittar du hur vi hanterar dina uppgifter, vad vi använder dessa till och vilka rättigheter du har när det kommer hur vi hanterar dessa.

Har du frågor, funderingar eller önskemål är du alltid välkommen

att höra av dig till oss.

Image by Firmbee.com

VILKEN INFORMATION SAMLAR VI IN?

De personuppgifter vi behandlar får vi oftast direkt eller indirekt från dig genom kontakt per telefon, e-post eller via vår webbplats. De uppgifter vi behandlar är kontaktuppgifter (såsom t.ex. namn, adress, e-postadress, telefonnummer, personnummer), betalningsuppgifter- och historik, kreditinformation, orderinformation- och historik och storlekar. Vi kan också inhämta information från offentliga register och leverantörer för att verifiera att de personuppgifter vi behandlar är korrekta.

TILL VAD ANVÄNDER VI DINA UPPGIFTER OCH VARFÖR BEHÖVER VI DEM?

Vi använder personuppgifterna och behöver dem för att identifiera dig, för att leverera avtalad vara, kunna vidta olika åtgärder enligt avtal samt uppfylla skyldigheter som följer enligt lag. 

 

HUR LÄNGE SPARAS DINA UPPGIFTER?

 

De personuppgifter vi behandlar kommer sparas så länge du är kund hos oss samt under den tid därefter då vi fortfarande har ett ansvar för den tjänst/produkt vi har levererat till dig samt enligt gällande lagkrav. För att underlätta för dig som kund kan du samtycka till att vi lagrar dina uppgifter längre än så för att undvika att behöva ange informationen vid varje köp.

 

VEM BEHANDLAR INFORMATIONEN?

Vi försöker så långt som möjligt att inte dela dina personuppgifter med någon utanför Hippologica. Vi behöver dock dela personuppgifterna inom bolaget, med parter som ansvarar för exempelvis frakt och betalningar, för att kunna uppfylla våra åtaganden till dig. 

VILKA ÄR DINA RÄTTIGHETER?

Du har rätt att begära en kopia av samtliga personuppgifter som vi behandlar om dig och du har även rätt att begära rättelse av uppgifter om de skulle visa sig vara felaktiga eller radering om uppgifterna inte längre är nödvändiga för ändamålet med behandlingen eller om de behandlats på ett olagligt sätt.
Du har också rätt att begära att vår behandling begränsas eller inte raderas av oss. 

bottom of page